Putování za velrybou

V úterý 16. 4. se žáci tříd 1.A a 1.B vypravili na návštěvu VIDA centra do Brna.

Skutečně je velryba větší než tatínek? A co jí, když je tak velká?

Společně se děti ponořily pod hladinu a objevovaly svět obývaný neuvěřitelnými tvory – velrybami. Zkusily si, jak je velryba velká, zkusily ji nakrmit a dozvěděly se, co je podmořská dálnice.

Po výukovém programu měly děti možnost si prohlédnout expozice VIDA centra a vyzkoušet si některé interaktivní exponáty, díky kterým mohly objevovat, jak funguje svět kolem nás.