Projekt podpořený Česko-německým fondem

Kompletní zpráva o našem projektu

O projektu

Spolupráce Základní školy T. G. Masaryka na Rodkovského ulici 2 v Blansku a Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu se zrodila v prosinci 2003, když naši školu v rámci projektu Sokrates navštívili mimo jiné také zástupci ze SRN. Projevili zájem o výměnné pobyty a pozvali nás do Darmstadtu. Darmstadt je město se 160 000 obyvateli, nachází se ve spolkové zemi Hesensko a leží nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.

Na přelomu května a června 2004 jsme se poprvé vydali do neznáma. V roce 2005 přijeli naši přátelé poprvé i se žáky k nám a tato tradice trvá dodnes.

Cílem vzájemné návštěvy žáků a učitelů obou partnerských škol je ověření si schopnosti domluvit se cizím jazykem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním prostředí, pokusit se omezit bariéry a předsudky při styku s cizinou a samozřejmě podporovat zájem o studium jazyka.

Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách, což znamená těsný vzájemný kontakt s rodilými mluvčími při každodenních činnostech běžného dne. Dále se účastní výuky ve škole, spolupracují na vybraném projektu a v neposlední řadě si formou sportovních aktivit upevňují i vzájemné přátelské vztahy.

Návštěvou pamětihodností a zajímavostí v nejbližším okolí se žáci seznamují s tradicemi, významem a životem ve škole, městě i regionu.

Pobyt v hostitelské zemi trvá cca jeden týden a poslední setkání žáků naší školy se žáky z Darmstadtu se uskutečnilo u nás v Blansku od 28. 5. do 2. 6. 2012.

Výměnný pobyt v Blansku 28. 5. – 2. 6. 2012

V tomto školním roce přijelo k nám do Blanska celkem 14 žáků ze základní školy ze čtvrti Arheilgen v Darmstadtu, naše společné setkání se neslo v pohádkovém duchu, neboť projekt, který připravila naše strana, nesl název Pohádky našich sousedů. V rámci tohoto projektu si každá strana připravila dramatizaci několika pohádek. Naše děti předvedly pohádky Červená karkulka, Šípková Růženka a pověst Macocha, německé děti nás seznámily s pohádkami Jeníček a Mařenka, Paní Zima, Locika a Šípková Růženka. Děti pak hodnotily, které pohádky byly stejné, které se lišily a jak, které znají běžně děti z obou zemí. Na závěr se pak ve skupinkách snažily sestavit malý slovníček pohádkových pojmů. Práce na tomto projektu byla pro žáky poměrně zajímavá, zvláště pak co se týče srovnávání, a rozhodně i přínosná nejen co do slovní zásoby, ale i co se týče znalostí a také vzájemných vztahů. Všichni se shodli i na tom, že předvést zdramatizovanou, byť i jednoduchou pohádku, není vůbec jednoduchá záležitost. Součástí programu byly samozřejmě i další aktivity, např. poznávání reálií našeho města a okolí, utužování vzájemných vztahů prostřednictvím her a sportovních soutěží, opékání párků…

Protože jsme opět obdrželi pozvání na další výměnný pobyt, rádi navštívíme s našimi žáky Darmstadt v následujícím školním roce, a tak bude prohloubení i upevnění již navázaných přátelských kontaktů pokračovat.

Radomíra Burgetová, vyučující NJ