Projekt Erasmus+ 2017–2019

Projekt Erasmus+ 2017–2019 

Teaching in Europe: Freshwater Crisis

Učení v Evropě: Sladkovodní krize

Webová stránka projektu: www.freshwatercrisisproject.eu

Project Guide – finální produkt projektu ve formátu PDF

 

Co vlastně byl ten projekt Erasmus+?

Projekt spolupráce několika evropských škol na zvoleném tématu, který byl spolufinancován Evropskou unií.

Na projektu se spolu s námi opět podílely opět naše partnerské školy z Německa (Darmstadt), Bulharska (Sofie), Švédska (Edsbyn), Rumunska (Iasi) a Turecka (Mersin), informace o nich najdete ve škole na nástěnkách na chodbě ve 2. patře – jih.

Společně jsme se zbývali tématem krize sladké vody z různých pohledů, ať už místních (partneři jsou z celé Evropy, z různých klimatických, geografických i politických podmínek) či z pohledu různých školních předmětů (zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, jazyky, výtvarná výchova, …)
Výsledky naší práce a bádání jsme si vyměnili s ostatními školami a srovnávali jsme, jak pojali zadanou aktivitu jinde.

V rámci projektu proběhla celá řada aktivit v různých oblastech, jako byly soutěže, schůzky učitelů, pobyty žáků, různé exkurze, prezentace projektu a mnoho dalšího. Projektu se opět alespoň v některé aktivitě účastnila téměř celá škola, téměř každá třída, všichni podle svých možností.

Výsledky projektu si můžete prohlédnout na projektové zdi v přízemí budovy – jih. Pro zájemce mimo školu je k dispozici na webová stránka projektu  www.freshwatercrisisproject.eu a výsledky jsou dostupné také na platformě etwinning.net.

Informace o průběhu projektu:

Na tomto místě najdete stručný nástin aktvit a obrázky, které je dokumentují. Více informací na webu projektu, případně na platformě Etwinning.

Aktivity pro školní rok 2017/2018

A.01 Prezentace projektu v partnerských školách. Soutěž o logo projektu. Vytváříme návrhy na logo celého projektu. Výsledné logo bude vybráno na schůzce učitelů v Edsbynu.

A.02 Hledali jsme přídavná jména a antonyma k tématu voda, používali je ve větách a vytvářeli koláže.

 

M.01 Schůzka koordinátorů projektu v Darmstadtu.

 

A.03 Studovali jsme techniky správné přípravy prezentace a zpracování posterů, připravovali jsme prezentace o fungování wiki.

A.04 Měřili jsme naši vodní stopu. Zpracovávali výsledky dotazníků za jednotlivé třídy a školy, diskutovali jsme o věcech, které vodní stopu ovlivňují.

Vybrali jsme vítěze soutěže o logo projektu na naší škole.

A.05 Tvořili jsme mapy na téma: „K čemu se voda využívá v naší zemi a ve světě.“ pro projektovou zeď a wiki.

A.06 Sbírali jsme přísloví a rčení o vodě v českém jazyce a připravovali postery pro projektovou zeď.

A.07 Hledali jsme podobná přísloví v angličtině, připravovali seznam s porovnáním a popisovali jsme jejich význam v angličtině.
Koordinátorka projektu potom sestavila tabulku s příslovími z jednotlivých škol, kterou si můžete v PDF formátu prohlédnout zde

M.02 Schůzka školních koordinátorů ve švédském Edsbynu.

A.08 Studovali jsme vodní biotopy v našem okolí a připravovali postery pro projektovou zeď.

A.09 Zabývali jsme se suchem a jeho dopady na život. Referovali jsme o tom, jak se žije v oblastech bez vody.

C.01 Vzdělávací aktivita v německém Darmstadtu

 

Aktivity pro školní rok 2018/2019

A.10 Zabývali jsme se znečišťováním pitné vody. Vyhledávali jsme znečišťující látky, vybírali látky na seznam: „Tohle nepatří do odpadu!“ Vytvářeli jsme varovné tabulky do tříd a na web. Navštívili jsme čističku odpadních vod v Blansku.

Tabulka do tříd Co nepatří do odpadu v pdf

A.11 Připravili jsme puzzle „Koloběh vody v přírodě“ jako pomůcky pro výuku přírodovědy. Dozvěděli jsme se, jak cyklus funguje a po nakreslení obrázků je jdnak převedli do online podoby, a atké jsme nechali vyrobit puzzle pro mladší děti.

Ukázky online puzzle najdete zde:
preview24 pieceOnline puzzle – klikněte
preview24 pieceOnline puzzle – klikněte
preview24 pieceOnline puzzle- klikněte

 

C.2  Learning activity v Blansku:  práce na projektu „Voda je život“ & prezentace výsledků. Pracovní schůzka učitelů.

A.12  Zabývali jsme se Rámcovou směrnicí o vodách EU. Připravili jsme článek na projektovou nástěnku o cílech direktivy a jejích dosavadních úspěších.

Vodní rámcová směrnice – prezentace žáků

A.13 Žáci si připravili stanoviště pro školní Den otevřených dveří, kde předvedli experimenty související s vodou a vysvětlili jejich princip spolužákům i  návštěvníkům školy.

A.14 Sbírali jsme odvozená a složená slova, která začínají nebo končí na slovo VODA. Vytvářeli a hráli jsme s těmito slovy hry.

A.15 Hledali jsme v hodinách dějepisu, jestli a proč jsou řeky nositelkami života. Četli jsme mapy, sbírali informace a v hodinách informatiky jsme připravili prezentace. Ty jsme předvedli a společně zhodnotili.

StarověkýEGYPT – prezentace žáků

A.16   Dobré a zlé stránky síly vody, vytváříme plakáty pro vystavení.

 

A.17   Legendy a pohádky, které se vztahují k vodě Připravili jsme obrázkové příběhy a vytvořili jejich komiksovou podobu.

 

 

C.3  Learning activity a schůzka v bulharské Sofii: projektová práce na tématu „Voda pro budoucnost“ a prezentace výsledků. Pracovní schůzka pro učitele , příprava závěrečné zprávy projektu.

 

A.18  Společně jsme se zamysleli nad spotřebou virtuální vody, naším podílem na ní a jak ji můžeme snížit. Probrali jsme  možnosti, jak zvýšit povědomí o spotřebe virtuální vody a možnosti, jak ostatní motivovat ke snížení jejich spotřeby.

 

M.3  Transnational project meeting  v Iasi (učitelé) k závěrečnému zhodnocení projektové práce.