Projekt Erasmus+ 2014–2016

V těchto dvou letech se naše škola zúčastnila mezinárodního projektu spolupráce škol Values – Treasure and Challenge for Europe’s Youth, neboli Hodnoty – poklad a výzva pro evropskou mládež.

V rámci projektu žáci jednotlivých partnerských škol z Německa, Bulharska, Rumunska a Turecka spolu s našimi žáky i učiteli zkoumali vytváření hodnot a postojů, jejich nasměrování, stanovení a uvědomění v souvislosti s aktuálními problémy dneška.

Výsledky projektu lze najít na webové stránce

http://valuesatschool.eu/