Prevence úrazů – 5. a 6. odd. ŠD

V úterý před podzimními prázdninami jsme se sešli ve třídě 4. B, abychom věnovali odpoledne strávené s družinou problematice úrazů a pověděli si, jak jim můžeme efektivně předcházet. Zaměřili jsme se na nejčastější příčiny neštěstí a na prevenci běžných rizik. S pomocí moderní technologie a interaktivního programu si děti zábavnou formou postupně vyzkoušely, jestli dovedou včas odhalit hrozící nebezpečí a zda se dokáží v kritické situaci správně zachovat. Věnovali jsme se postupně popáleninám, opařeninám, otravám, pořezání, pádům, dušení i nebezpečným předmětům. Neopomněli jsme si připomenout ani důležitá telefonní čísla, protože „včas umět a znát je napořád“.

Bc. Jana Piňosová, vychovatelka 6. odd.

Bc. Martina Němcová, vychovatelka 5. odd.