Poznáváme přírodu

V pondělí 18. února 2019 navštívili žáci tříd 1. B a 4. A Středisko ekologické výchovy Lipka, pracoviště Jezírko.  Zúčastnili se programů, zaměřených na poznávání přírody.

Prvňáci se celé dopoledne seznamovali se životem mravenců. Dozvěděli se, jak mravenci přicházejí na svět, jak budují svá obydlí, jak se starají o potomky nebo jak chrání svá území. Dokonce se na chvíli mohli „proměnit“ v mravence a prohlédnout si mraveniště zevnitř.

Čtvrťáci se zase snažili zjistit, jak se cítí živočichové „v zimním kožichu“. Poznávali lesní zvířata, seznamovali se s jejich stopami, odlévali je ze sádry. V lese pozorovali různá pobytová znamení živočichů.

Čas, strávený venku hraním her nebo uvnitř tvořením, nám utekl rychleji než bychom chtěli. V  Jezírku se nám všem moc líbilo a těšíme se, že se sem třeba za rok zase vrátíme.

Mgr. Oldřiška Fíbková, Mgr. Blanka Wellová