Poradíme a pomůžeme

Na naší škole aktivně působí školní poradenské pracoviště. Ve spolupráci s vyučujícími pracuje celý tým na tom, aby ve třídách bylo příznivé klima, dobré vztahy mezi žáky, děti se cítily jistě a bezpečně. Pomocí zajímavých preventivních programů se snažíme předcházet nežádoucím patologickým jevům.

Školní psycholog pomáhá žákům řešit osobní, vztahové, výchovné problémy nebo problémy s učením. Poskytuje poradenství i rodičům a učitelům. Výhodou jeho práce je, že pracuje přímo v „terénu“, zná atmosféru v jednotlivých třídách i školní prostředí.

Kromě individuální péče psychologické probíhají i individuální a skupinové speciálně pedagogické reedukace, které jsou zaměřeny zejména na podporu dětí s poruchami učení a vadami řeči.

Podle potřeby ve třídách se na vzdělávacím procesu podílejí i asistenti pedagoga.