Podzimní návštěvy divadelních představení

V letošním školním roce jsme pro žáky 2. stupně připravili návštěvy několika divadelních představení.

Jako první to byla opera Rusalka, kterou jsme měli možnost zhlédnout v Janáčkově divadle v Brně v pátek 11. října 2013. Dále následovala v sobotu 23. listopadu činohra Jak je důležité míti Filipa v brněnském Mahenově divadle. Obou představení se zúčastnilo více než třicet žáků 6. – 9. ročníků. Pro doplnění učiva literatury jsme s žáky 8.-9. ročníku navštívili představení inspirované tvorbou Jana Wericha v nastudování místní „Kolárky“.

V příštím roce 2014 plánujeme další návštěvy divadelních představení.

Fotografie pocházejí z návštěvy dvou brněnských divadel.

Za vyučující Čj
Mgr.Ilona Opletalová