Píši, tedy jsem 2011

V pondělí 23.května 2011 se na radnici v Rájci-Jestřebí konalo slavnostní vyhlášení výsledků 7.ročníku literární soutěže „Píši, tedy jsem“. Z naší školy se letos zúčastnily žákyně Anna Capoušková (9.A), Valerie Beranová (7.B) a Michaela Krupová (6.A), které do soutěže zaslaly svá prozaická i básnická dílka.

Valerie Beranová a Michaela Krupová nakonec shodně získaly 3.místo mezi žáky ve věku 12-15 let
v kategorii POEZIE.

Blahopřejeme!

Za fotografie děkujeme paní Marii Horáčkové.