Patronát žáků 9.B nad prvňáčky

Na začátku letošního školního roku přišla naše paní učitelka třídní a oznámila nám, že se naše 9.B stala patronem třídy 1.C. Už je to půl roku, co je navštěvujeme. Za ten půlrok se z nás stali kamarádi a nedáme na naše prvňáčky dopustit. Zjistili jsme, že ve třídě je spousta talentů. Určitě to jsou výborní čtenáři a matematici, někteří jsou zase dobří na výtvarnou výchovu a recitování básniček, ale ze všeho nejlíp jim jde zpěv. S našimi prvňáčky jsme prožili i mikulášskou nadílku. Sice se u našich prvňáčků pár hříšníků najde, ale oni se určitě polepší, a tak jsme se za ně přimluvili a čerti nám je neodnesli. Prvňáčci s námi strávili také vánoční besídku. Všechno jsme pěkně připravili. Nadaní muzikanti z naší 9.B jim zahráli vánoční koledy a další jim připravili scénku ze Shreka, ale trochu v jiném provedení. Samozřejmě jsme je nemohli nechat o hladu, tak jsme jim upekli v pracovních činnostech perníčky. Všem určitě chutnaly, protože byly během chvilky pryč. A nakonec, abychom měli na naše prvňáčky vzpomínku, udělaly Lucka s Monikou a Šárkou pár společných fotek. Myslím, že toho s prvňáčky ještě hodně zažijeme…

Jana Redková, 9.B