Páťáci v Modré

Dne 12.října 2015 naše třída 5.B vyrazila s 5.A do Modré do archeoskanzenu . Je tam uměle vytvořená vesnice se starými domky z období Velké Moravy. Natáčel se tam film Cyril a Metoděj.

Nejchudší lidé měli chatičku postavenou pod zemí, která byla jen ze dřeva, rákosu a hlíny. Byly tam rybářské domy, pekárny a také tam měli školu. Nejlepší obydlí postavené z kamene měli králové. Po prohlídce jsme se šli podívat na rybičky do Živé vody. Měli tam kapra, který měřil cca 120 cm. A také tam plavali dva dvoumetroví jeseteři. Mohli jsme je krmit, ale bohužel jsme nesměli jít do tunelu, který vedl pod hladinou rybníčku a v tu dobu se opravoval.

Bylo to moc fajn a doufáme, že tam pojedeme zase. Jen byla škoda, že foukal studený vítr a bylo nám zima.

    Kateřina Zemanová, Alice Habinová, 5.B