Open Space – Pohyb v terénu

Jen opravdu skuteční tvrďáci se přihlásili do dílny, která měla prověřit fyzickou připravenost, šikovnost a psychickou odolnost. Opravdoví odvážlivci se přihlásili na všechny tři bloky a okusili nový rozměr slova vyčerpání.

Stačí totiž, abychom opustili vyasfaltované chodníky a zpevněné cesty a najednou se nám otevírá nový svět, který funguje podle odlišných pravidel. Přesto je pro mnohé potěšením si je vyzkoušet, a to i opakovaně. Pro některé je to přímo zábava.