Open Space – Parkovací senzor

Parkovací senzor v moderních automobilech často hraje podstatnou roli a významně může ulehčit samotný proces parkování. Ale věděli jste, že většina parkovacích senzorů funguje na bázi ultrazvuku? Využívají tedy podobný jev jako netopýři pro svoji orientaci v prostoru, tedy vysílání ultrazvukových vln, které se odráží zpět právě od překážky.

V rámci Open Space jsme se ovšem parkovacímu senzoru nevěnovali pouze teoreticky, ale každý ze zúčastněných si vyzkoušel parkovací senzor navrhnout, naprogramovat, odsimulovat a následně osadit a otestovat. Simulace a kódovací část probíhala pomocí online nástroje Autodesk Tinkercad. Po zdárném nakódování a simulaci nic nebránilo samotnému sestavení obvodu na nepájivé pole. Srdcem parkovacího senzoru se stal procesor Arduino Uno R3. Další nedílnou součástí obvodu byl ultrazvukový senzor HC-SR04. Po samotném sestavení elektronického obvodu a nahrání programu do procesoru, zbývala poslední část této dílny, testování. A výsledek? Funkční parkovací senzor! Všichni žáci se tohoto úkolu, který převyšuje rámec základní školy, zhostili na výbornou.