Open Space – moises.ai, punkový výchovný koncert, Kahoot!

V rámci první dílny si mohly žákyně devátého ročníku vyzkoušet práci v hudebním softwaru moises.ai. Výsledkem byly zvukové soubory se známými písničkami, ze kterých se nám podařilo odebrat stopu vokálů, což otevřelo další široké možnosti jejich využití – zpěv karaoke, hra melodické linky na sólový nástroj, tvorba úplně nového textu písně…

Jelikož se nám uvedené podařilo projít celkem rychle, holky projevily zájem navštívit ve zbytku času historicky první punkový výchovný koncert na naší škole. Některým se tato změna programu hodila v souvislosti s blížící se prezentací v hudební výchově, nelitoval ale určitě nikdo, protože na učitele pokoušejícího se tancovat pogo jen tak nezapomenou 🙂

Během spojeného bloku druhé a třetí dílny se skupina dívek z šesté třídy důkladně seznámila s výukovým herním nástrojem Kahoot, který doposud znaly pouze z pozice žáka. Během dvouhodinové dílny jsme se propracovali od úvodní registrace ve webové aplikaci až ke společnému hraní kvízů, které se všem účastnicím podařilo úspěšně vytvořit, zveřejnit a nasdílet. Dívkám také rychle došlo, že ve škole využití Kahootu nekončí, otázky ve svých kvízech tedy vymýšlely tak, aby mohly při nejbližší příležitosti otestovat i svoje rodiny!