Okresní přebor v košíkové dívek

Dne 27. 3. 2013 proběhl Okresní přebor v košíkové dívek. Družstvo naší školy skončilo na velmi pěkném 2. místě.

Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.