„Od Martina do Tří králů“ ekologický pobyt třídy 2.C

Ve dnech  23.11. – 26.11. 2015 se třída  2.C  zúčastnila ekologického pobytu s programem „Od Martina do Tří králů“ v Soběšicích u Brna. Byli jsme ubytovaní v útulné chatě Jezírko.
Program byl zajištěn kvalifikovanými lektory s velmi pěkným přístupem k dětem. Žáci si vyzkoušeli svoji odvahu, účastnili se spousty her zaměřených na rozvoj rozumových a pohybových aktivit, důvěry a tvořivosti. Vyráběli lucerny, vyřezávali ozdoby ze dřeva, řezali dřevo, pracovali s ovčím rounem, vytvořili kalendář na rok 2016. Připravovali pokrmy: pekli vánočku, tloukli máslo, vařili venku na ohni. Součástí programu byly, mimo jiné, i stmelovací a týmové hry k upevňování vztahů ve třídním kolektivu. Celý program byl orientován ve velké části na pobyt v přírodě. Všechny děti se aktivně zapojily do nabízených činností a soutěží.