Nový herní prvek

Od letošního školního roku se děti ze školní družiny a přípravných tříd mohou radovat z nového herního prvku, který na zahradě školy nechala instalovat škola. Celková cena za jeho pořízení byla 200.000,- Kč.