Návštěva Daniela Gajdoše – třída 8.C

Dne 28. března třídu 8. C v rámci hodiny občanské výchovy navštívil začínající herec Daniel Gajdoš, který studoval herectví na konzervatoři v Brně. Díky vyprávění žáky tato škola velice zaujala. Žáci se blíže seznámili se studiem jak na střední, tak i vysoké škole. Dozvěděli se, jak zhruba probíhá vyučovací den na konzervatoři. Daniel také zodpověděl všechny otázky a doplnil je o své herecké zkušenosti a pocity z brněnské konzervatoře. Dále představil své velmi úspěšné monodrama, které nazval Likvidátor. Nyní se žákům rozšířily obzory pro výběr střední školy či povolání a kdo ví, třeba se někdo z nich vydá toutéž cestou.

Michaela Hejčová, žákyně 8.C