Co nás v dějáku nenaučili – přednáška Markéty Lukáškové

Dne 23.11.2022 se v naší škole konala přednáška uznávané spisovatelky Markéty Lukáškové, která se týkala její nedávno vydané knihy – Co nás v dějáku nenaučili. Přednášky se účastnili žáci 9. ročníků. Paní Lukášková jim přiblížila nejdůležitější okamžiky moderních dějin, které jsou často v hodinách dějepisu pocházeny jen velice stručně. Přednáška probíhala v uvolněném duchu a žáci díky ní propojili znalosti z českého jazyka a z dějepisu.