MŮJ PRVNÍ GÓL

V pondělí 28. 6. 2021 se naši prvňáčci zúčastnili akce pořádané FK Blansko ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky na hřišti ASK Metra. Pod vedením trenérů a jejich pomocníků, starších chlapců fotbalistů, si děti zkusily na stanovištích opravdový fotbalový zápas, manipulaci a obratnost s míčem a soutěže v družstvech. Vše bylo pečlivě připraveno a děti si dopoledne užily. Na závěr dostaly občerstvení, sladké odměny a po společném fotografování proběhly „suchou nohou“ pod sprškou vody ze zavlažovacího zařízení.
Touto akcí zvou trenéři zájemce z řad blanenských prvňáčků do FK Blansko jako začínající fotbalisty. Další informace najdete na www.fkblansko.cz.
Děkujeme za pěkné sportovní dopoledne.
Linda Fleková a Lenka Laštůvková