Mozek – jak se učit a pamatovat si

Jak posloucháme? Jak si chránit oči, abychom nepotřebovali brýle? A jak se učit, abych si všechno na písemku pamatoval?

Odpovědi na tyto otázky se dozvěděli 30. 9. 2016 žáci 8. a 9. tříd.  Zhlédli velmi poutavý pořad pana Zezulky o fungování našeho mozku a vlivech na jeho správné a efektivní fungování. Zvláštní pozornost byla věnována procesu učení a jeho kvalitě. Všichni se bavili a někteří si odnesli  i odznak jako připomínku svého účinkování v programu.