Měření objemu v praxi – 7. ročník

V rámci výuky fyziky v 7. ročníku jsme si v praxi vyzkoušeli to, o čem se učíme v hodinách. Žáci všech sedmých ročníků prakticky měřili objem kapalných i pevných těles. Skupinové práce se všem vydařily a všechna tělesa byla většinou správně změřena.