Karneval je za námi

V pátek 1. března se v odpoledních hodinách v Katolickém domě uskutečnil karneval pro děti školní družiny. Pro děti byl připraven pestrý program v podobě her a tanečků v rytmu hudby, který připravili sami vychovatelé. Dále přijel děti pobavit kouzelník Reno se svým magickým vystoupením. Děti si v průběhu odpoledne mohly nechat vyrobit zvířátko z balónků nebo pomalovat obličej. Zážitkem bylo pro děti i vystoupení brněnské taneční skupiny Danza – Adély Baršové a Zdeňka Kozmana, Kateřiny Hlaváčkové a Davida Bělíka.
Celý karneval provázel charitativní podtext, jelikož výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného se naše škola rozhodla věnovat „Stonožce“ – hnutí na vlastních nohou. A jaký ten výtěžek vlastně byl? Po odečtení nákladů věnujeme hnutí krásných 10.000.- Kč!!!!
Velké poděkování patří nejen vychovatelům a pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na pátečním odpoledni, ale i dětem z celého 1. stupně, které se zapojily do výroby dárečků k prodeji.
Karneval si všichni moc užili a věříme, že se na této akci potkáme i příští rok.