Fairtrade – Mapa světa

V polovině prosince v rámci ekologických praktik navštívil žáky 8. C pan Komínek z Fairtradu, který nám představil projekt Mapa světa. V mapě jsou přiblíženy aktuální globální problémy a zároveň se snaží nastínit jejich příčiny a dopady. Třída byla rozdělena do 6 skupin, podle globálních problémů – fairtrade, klimatické změny, pracovní podmínky, koloniální historie, propojenost světa a hybatelé změn. Cílem bylo zjisti informace z mapy a následně je před třídou odprezentovat. Zjistili jsme například, proč někteří lidé čelí chudobě nebo jaké jsou důsledky kolonialismu.

Děkujeme p. Komínkovi za poskytnutí mapy a fotodokumentaci.