Ekologický výukový program na Jezírku

Poznávání lesa bylo hlavní náplní pobytového ekologického výukového programu, který absolvovali žáci 3. A od 20. do 23. dubna 2015 v pracovišti Lipky Jezírko v Soběšicích.

Během pobytu žáci pod vedením zkušených lektorek pozorovali živočichy, kteří se nacházejí v lese a ve vodě, učili se o rostlinách, lesních patrech, významu lesa a hráli zajímavé hry.

Celkový dojem umocnilo krásné jarní počasí a nadšení dětí pro všechny činnosti. Každý si pro sebe odnesl něco zajímavého, ať to byly nové poznatky, zkušenosti nebo veselé prožitky s kamarády.