Ekologický pobyt třídy 3.B v Soběšicích u Brna

Ve dnech  9.11. – 12. 11. 2015 se třída 3. B zúčastnila ekologického pobytu s programem „Od Martina do Tří králů“ v Soběšicích u Brna.

Žáci si vyzkoušeli svoji odvahu, účastnili se spousty her zaměřených na rozvoj rozumových a pohybových aktivit, důvěry a tvořivosti. Vyráběli lucerny, vyřezávali ozdoby ze dřeva, řezali dřevo, pracovali s ovčím rounem, vytvořili Betlém. Připravovali pokrmy: pekli vánočku, tloukli máslo, vařili venku na ohni.

Všem dětem se náš pobyt velmi líbil a těší se již na další společnou akci.

 

V Blansku 19. 11. 2015                                                       
Zpracovala: Mgr. D. Janíčková