DOBRONAUTI – učíme se řešit konflikty

Jsme škola, ve které nám záleží na vztazích mezi žáky.

Jsme škola, kde se konflikty řeší.

Jsme škola, pro kterou je důležitá prevence.

A proto pracovníci školního poradenského pracoviště nelenili a nechali se v únoru vyškolit na nový edukačně – preventivní program DOBRONAUTI: Zpátky v čase. Program je určen žákům I. stupně a učí děti, jak správně řešit konfliktní situace.

V průběhu hry se z dětí stávají agenti, cestují v čase a mají za úkol pomoci dětem, které se ocitly v konfliktní situaci. Aktivita se zaměřuje nejen na oběti a agresory, ale i na mlčící většinu, kterou se snaží povzbudit k bezpečné akci. Jedním z důležitých aspektů hry je myšlenka, že díky superschopnosti všech dětí lze pomáhat, napravovat vztahy a zlepšovat prostředí, ve kterém žijí.

Zatím jsme mohli aktivitu „otestovat“ pouze na žácích II. tříd, těšíme se, až budeme moci vycvičit další agenty.

Mgr. Michal Diviš, Ph.D., Mgr. Barbora Fabíková