Distanční výuka na naší škole

Školní výuka se v posledních měsících přesunula do online prostředí.

V průběhu zvykání si na nový způsob učení každý z nás získával nové zkušenosti. Učitelé se zdokonalují při práci s novými počítačovými programy, všichni zaměstnanci školy musí operativně reagovat na změny v chodu školy. U žáků je stále prověřována jejich zodpovědnost, samostatnost, schopnost orientovat se v problémech. Chybí jim běžná komunikace s kamarády, sociální kontakty.

Při dohlížení na plnění domácích úkolů je kladena velká zátěž na rodiče, zejména nejmladších dětí.

V rámci distanční výuky jsme začali více pomáhat těm, kteří podporu potřebují.  Probíhají online hodiny doučování i individuální práce s dětmi ve škole. Věnujeme se žákům z odlišného kulturního prostředí i těm, kteří potřebují speciální péči. Zapojeni jsou učitelé, školní psycholog, speciální pedagožka i asistenti pedagoga.

I přes toto všechno se těšíme, až učení na dálku skončí, a naše školní budova se opět zaplní hlasy dětí.