Další úspěch v jazykové soutěži

V pátek 8. 3. 2019 proběhlo v Brně krajské kolo konverzační soutěže v němčině. Náš žák Adam Jeřábek ze třídy 9. C zde reprezentoval celý okres Blansko jako vítěz okresního kola.

Své znalosti němčiny si prověřil při poslechu a následně při rozhovoru s rodilými mluvčími. Přestože konkurence byla silná, podařilo se mu obsadit skvělé 2. místo. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme!!!

Radomíra Burgetová