Červnová setkání žáků 1. B a 9. C

Předposlední týden v červnu patřil posledním setkáním žáků třídy 9. C s „jejich prvňáčky“. Ve středu byli deváťáci pomocníky při atletických soutěžích žáků 1. tříd a fandili malým sportovcům přímo na školním hřišti. Ve čtvrtek 22. června společně strávili hodinu vzájemným čtením a povídáním a odpoledne deváťáci podpořili prvňáčky na jejich pasování na čtenáře. V pátek 23. června v podvečerních hodinách se sešli prvňáčci s deváťáky v areálu školy. Deváťáci si pro malé kamarády připravili různé sportovní aktivity a také opékání špekáčků. Společné chvíle skončily dojemným předáváním dárků a přáníček, které si prvňáčci pro starší spolužáky připravili. Doufáme, že tímto vzájemným přátelstvím a setkáváním deváťáci žákům 1. B zpříjemnili první rok na naší škole.