Bruslím, bruslíš, bruslíme…

Hodiny tělesné výchovy se rozhodly zpestřit paní učitelky dětem třetího ročníku. Na výuku plavání plynule navázala výuka bruslení na blanenském zimním stadionu. Některé děti stály na bruslích poprvé, jiné bruslily jako „mazáci“. Nicméně všem dětem přineslo bruslení radost a pokroky v bruslařském umění, což bylo cílem výuky.
Paní učitelky zase s povděkem ocenily pomoc některých rodičů před nástupem dětí na led, kdy zavázat brusle tak, aby “ to dobře jezdilo“, bylo občas vyčerpávající jak pro děti, tak pro paní učitelky.
Všem malým i velkým účastníkům děkujeme za příjemně strávené chvíle a v neposlední řadě děkujeme za vstřícnost a pochopení zaměstnancům zimního stadionu.

paní učitelky Fíbková, Laštůvková a Wellová