Bobřík informatiky 2019

Již nedílnou součástí výuky informatiky a výpočetní techniky na naší škole se stala účast v celorepublikové předmětové soutěži O bobříka informatiky. Tato soutěž otestuje logické myšlení, postřeh a dovednost řešení úloh, které jsou tolik potřebné nejen k programování, ale i k rozhodování obecně.

A jako každý rok jsme byli v  lovu bobříků úspěšní:

  • v kategorii MINI, tedy 4. a 5. tříd, ulovilo z 96 zúčastněných žáků bobříka celkem 31 dětí
  • v kategorii BENJAMIN, tedy 6. a 7. tříd, se soutěže zúčastnilo 113 žáků a v lovu bobříků jich bylo úspěšných 14
  • a v nejstarší kategorii KADET pro žáky 8. a 9. tříd se úspěšnými řešiteli celostátního kola soutěže stalo 21 žáků ze 77 zúčastněných.

Letošní úlohy se zdály být poměrně obtížné, zvláště ve vyšších kategoriích,  o to cennější je zisk tolika bobříků našimi žáky!

Za MS informatiky

Ing. Lenka Sotáková