Bezpečně s městskou policií – 2. oddělení ŠD

První říjnové odpoledne proběhlo v altánku nově zrekonstruovaného areálu školy setkání žáků 2.oddělení školní družiny se dvěma zástupci Městské policie Blansko. Klíčovým tématem tohoto setkání byla bezpečnost pohybu dětí v silničním provozu.

Děti se také seznámily s činností a prací MP, dozvěděly se o nutnosti spolupráce jednotlivých záchranných složek. S velkým zaujetím policisty poslouchaly a na závěr jim pokládaly zvídavé otázky. Tato akce byla velmi zdařilá, děti neskrývaly své nadšení a zcela jistě si odnesly spoustu nových poznatků.

Velký dík patří městské policii, která si i přes současnou složitou dopravní situaci v našem městě našla čas a zavítala mezi nás.

Bc. Jana Piňosová