Anthropos Brno

24.února se třídy 4.A. a 4.B. vydaly na exkurzi do brněnského Anthroposu. V hodinách vlastivědy se žáci seznámili s nejstarší historií lidí a tyto znalosti si ověřili v Anthroposu. Obdivovali Lucy – kostru ženy, velkého mamuta s mláďětem, Venuši a mnoho dalšího zajímavého. Po odborném výkladu si mohli žáci všechno ještě jednou prohlédnout a vyfotit si na památku co je zajímalo.