Život dětského pěveckého sboru na konci roku

Na konci školního roku prožil pěvecký sbor dva koncerty. Prvním bylo setkání s rodiči a přáteli sboru, které se nakonec uskutečnilo na chodbě školy. Předvedli jsme několik písní z našeho repertoáru a dovršili tak celoroční zkoušení a pilování. Týden na to jsme cestovali do Sloupu, kde se konala každoroční přehlídka dětských pěveckých sborů našeho okresu. Výběrem písní s rozlišným charakterem jsme se snažili potěšit pozorné posluchače a potlesk potvrdil, že pozorných posluchačů se v sále místního kulturního domu nalezlo dostatečné množství.
Příští školní rok se chystají změny. V plánu je otevření dětského sborového zpěvu pro širokou veřejnost a s tím spojená problematika založení občanského sdružení, propagace a jiné. Uvidíme, jak se tyto plány nakonec podaří uskutečnit, ale věřím, že vše povede k lepšímu.
Přeji všem zpěváčkům krásné prázdniny plné radostné hudby a slunných chvil. Rodičům pak děkuji za ochotu a často projevenou trpělivost.
Mgr. Martin Grobár, sbormistr.