Zeměpis nás baví

Vedle olympiád z jazyků, matematiky či fyziky se naše škola zapojila taky do zeměpisné olympiády. Školní kolo se konalo v pondělí 23. 1. 2023. Celkově se účastnilo 24 žáků z 7. – 9. tříd. Olympiáda byla rozdělena na dvě skupiny, kategorie B (7. třída) a kategorie C (8. – 9. třída). Mezi nejúspěšnější žáky školního kola patřili:

  • kategorie B – Dvořák Lukáš; Dvořák Patrik; Matthias Persch
  • kategorie C – Prášil Štěpán; Vaverka Antonín; Sedlák Tomáš

Okresního kola, které se konalo 22. 2. 2023 v Boskovicích se zúčastnili Lukáš Dvořák a Štěpán Prášil. Lukáš se ve své kategorii umístil na krásném 10. místě a Štěpán skončil na 14. místě. Konkurence byla velká a oba hochy chválím za výbornou reprezentaci naší školy.