Zdravě a ekologicky

Součástí výchovy a vzdělávání dětí na naší škole je i výchova ke zdravému životnímu stylu a podpora dětí ve správném a šetrném chování k přírodě. Účastníme se projektu ovoce do škol, který je zaměřený na mléčné a ovocné svačinky, které děti několikrát do měsíce dostanou zdarma. Naše kuchyně a jídelna se nedávno přestěhovaly do nové moderní budovy a staly se tak díky spojovací chodbě součástí školního objektu. Děti i zaměstnanci si zde mohou vybrat oběd ze dvou hlavních chodů, z nichž druhý je bezlepkový. Ve výuce vedeme děti k praktické přípravě pokrmů ze zdravých surovin, účastníme se tematických besed, tvoříme zdravé jídelníčky.

Vedeme děti k tomu, aby se samy podílely na třídění odpadů a sběru surovin, které mohou být recyklovány a opětovně využity. Využíváme pobyty v přírodě, výukové programy či exkurze, které dětem přibližují přírodu s jejími mikro i makro světy.