Závěrečné práce žáků 9. tříd

Pro žáky druhého stupně byl uplynulý rok vzhledem k epidemii velmi smutný a chudý na zážitky. Většina tradičních zajímavých akcí se bohužel nemohla uskutečnit.

Nejezdili jsme na výlety, nepomohli s úklidem Moravského krasu, nepoznali krásy našeho regionu ze sedla kola na cyklistickém kurzu, neprohnali lyže a snowboardy po svazích hor, neúčastnili se ani rozmanitých dílen v rámci projektu Open Space, ani žádného zahraničního zájezdu či výměnného pobytu.

Jedna významná aktivita s již jedenáctiletou tradicí ale probíhá i za současné nepříznivé situace – žáci devátých tříd připravují svoje závěrečné práce.

Jejich témata se i letos dotýkají nejrůznějších vědních oborů, a některá jsou opravdu zajímavá. Mezi nejoblíbenější patří tradičně domácí mazlíčci, sportovní odvětví a také volnočasové aktivity, kterým se žáci věnují. Takové práce pak bývají nejpovedenější pro velký osobní přínos jejich autorů. Nejlepší díla minulých ročníků jsou zveřejněna na stránkách školy v sekci Školní aktivity.

Pevně věříme, že se v příštím školním roce zase všichni setkáme při jejich veřejné prezentaci.