Záleží nám na budoucnosti

Během celé školní docházky se zabýváme nejen vzděláváním dětí, ale i tím, aby postupně poznávaly svoji osobnost. Naším cílem je pomoci žákům dospět k jejich vlastnímu rozhodnutí, jakým směrem se vydat po skončení povinné školní docházky.

Děti, které se zajímají hlouběji o určité oblasti, reprezentují naši školu v různých soutěžích a olympiádách (matematických, jazykových, výtvarných, sportovních, zdravotnických…). Ve spolupráci s Českou spořitelnou proběhl projekt na rozvoj finanční gramotnosti žáků 1. stupně s názvem Abeceda peněz.

Od 8. ročníku žákům radíme v oblasti volby povolání. Poskytujeme jim informace o studiu na středních školách, pomáháme s přípravou na přijímací zkoušky. Spolupracujeme s Úřadem práce Blansko, organizujeme vyšetření PROFI orientace v pedagogicko-psychologické poradně.