Z jedné a druhé kapsy

Ve čtvrtek 21. února jsme se vypravili na divadelní zpracování Čapkových povídek do divadla Polárka. Hercům se podařilo vtipným způsobem ztvárnit několik známých detektivních příběhů. Žáky zaujaly dobové kostýmy i dekorace a oslovily je výkony některých herců.Tato úprava povídek Karla Čapka působila na všechny diváky svěžím dojmem.
Příští návštěvu divadla plánujeme na květen 2013.

Za vyučující českého jazyka Mgr. Ilona Opletalová