XVIII.ODM 1. ročníků Velké Opatovice

Ve středu 25.5.2016 měli vybraní sportovci z 1. tříd možnost reprezentovat naši školu na sportovní olympiádě ve Velkých Opatovicích. Soutěžilo se jak v jednotlivých disciplínách – běh na 400 m a 50 m, hod kriketovým míčkem a skok do dálky z místa, tak ve čtyřboji.
I když naši reprezentanti nezískali žádné medailové místo, někteří z nich se umístili v první desítce, popř. třicítce z téměř stovky dětí účastnících se konkrétní disciplíny.
Děti si olympiádu užily, získaly nové zkušenosti a poznaly i nové spolužáky z jiných škol, včetně Prahy a polské Opole.
Všem sportovcům děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Laštůvková