Vzdělávací aktivita Erasmus+ pokračuje

Třetí den se náš program zaměřil na vodu, kterou potřebujeme k vyrábění dalších věcí, tentokrát papíru a elektřiny. V překrásném podzimním dni jsme navštívili muzeum a dílnu na výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách a přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.
Žáci si vyzkoušeli vlastnoručně vyrobit arch papíru a drobné upomínkové předměty z něj. Všechny pobavila informace, že se zde vyrábí i papír ze sloního trusu, který pomáhá propagovat pražskou Zoo.

Po vydatném obědě jsme se přesunuli do informačního centra elektrárny a po shlédnutí filmu jsme si prohlédli i část strojního zařízení, umístěného hluboko v kopci. Naštěstí nám opravdu přálo počasí, a tak nás mohl autobus vyvézt až k horné nádrži s překrásnými výhledy na panorama pohoří Jeseníky. Silný vítr nás ale brzy zahnal zpět do vyhřátého autobusu a na cestu domů.

Ve čtvrtek pokračovalo naše setkání v naší škole. Učitelé řešili otázky spojené s organizací projektu, zatímco studenti pracovali na prezentacích o svých zážitcích a dojmech z návštěvy. Prezentace, které potom předvedli všem ostatním, byly velmi vydařené a skvěle zpracované.
Odpolední návštěva prosluněného Brna byla už jen parádním zakončením vydařeného dne.