Výuka na dopravním hřišti pro 4. ročníky

Žáci 4. ročníků absolvovali podzimní cyklus výuky na dopravním hřišti v Blansku.

Nejprve nás přivítala paní lektorka Králová na teoretické části. Teorie probíhala formou sledování krátkých filmů BESIP o dopravních situacích, značkách a bezpečnosti. S lektorkou žáci probrali také povinnou výbavu jízdního kola.

Po této přípravě se žáci přesunuli na dopravní hřiště, kde si teoretické znalosti ověřovali v praxi. Na hřišti se potýkali nejen s křižovatkou se semafory, ale i s železničním přejezdem.

Celé dopoledne nás provázelo příznivé počasí a příjemná atmosféra. Na jaře se na dopravní hřiště vydáme znovu. To už ale žáky bude čekat ověření teoretických znalostí formou testu a praktických dovedností na dopravním hřišti. Odměnou za znalosti a dovednosti jim bude průkaz cyklisty.

 

Mgr. Jana Lorgerová a Mgr. Hana Křapová, učitelky 4. ročníků