Výuka dějepisu v terénu

V pátek 12. dubna vyrazila 7. A do Boskovic na dějepisnou exkurzi. Naším programem byla návštěva „Velkého okruhu židovského města“. Díky skvělé průvodkyni jsme se dozvěděli mnoho informací, které v učebnici nenajdeme, především o každodenním životě Židů v Boskovicích, o jejich náboženství a jejich rituálech. Zaujalo nás především to, že v 18. století patřilo židovské ghetto v Boskovicích k největším na Moravě a v 19. století zde Židé tvořili třetinu všech obyvatel. Prohlédli jsme si dosud zachovanou „mezuzu“. Byli jsme nadšeni z toho, že jsme se dostali do „mikve“ – rituální lázně ve sklepě soukromého domu naproti synagoze. Je to nádrž s čistou přírodní vodou, která musí obsahovat nejméně 762 litrů vody a být dostatečně hluboká, aby se do ní dospělý člověk při očistě mohl úplně ponořit. Největším zážitkem byla návštěva synagogy. Je nádherně vymalovaná přírodními motivy a hebrejskými nápisy, které sloužily jako nápověda chudým Židům, kteří neměli vlastní modlitební knížky.

Všechny získané informace už zbývá jen zapracovat do projektu a těšit se na další výuku dějepisu „v terénu“.