Výtvarná soutěž Mé toulky přírodou

V sobotu 22. dubna se v Černé Hoře konalo v rámci chovatelské přehlídky trofejí slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku výtvarné soutěže Mé toulky přírodou, kterou vyhlašuje Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost o.p.s. a Okresní myslivecký spolek Blansko. V letošním roce do soutěže dorazilo 146 prací z 21 základních a mateřských škol. Naše škola zaslala 9 vybraných prací, a to vždy po třech výtvarných pracích do každé ze tří školních věkových kategorií. Jak naši žáci uspěli?

Věková kategorie 3 (9 – 12 let):
1. Nikola Burgerová (5. C)
2. Alexandra Seďová (5. A)
9. Johana Marténková (6. B)

Věková kategorie 4 (13 – 14 let)
2. a 5. Ema Látalová (7. B)
3. Dana Venclová (7. B)

Všem úspěšným kreslířkám blahopřejeme!