Výtvarná soutěž Mé toulky přírodou

Českomoravská myslivecká jednota uspořádala letošní rok soutěž s názvem Mé toulky přírodou. Žáci naší školy se pokusili toto téma zpracovat v hodinách výtvarné výchovy. Poté jsme vybrali v každé věkové kategorii za školu tři práce, které dále posoudila odborná porota. V sobotu 28.3.2015 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Černé Hoře v rámci Chovatelské přehlídky trofejí. A jak naši žáci uspěli?

3. kategorie (děti 9 – 12 let):

2. místo: Tereza Opletalová (5.A)
4. místo: Ema Kouřilová (6.A)

4. kategorie (děti 13 – 15 let):

1. místo: Kristýna Vlasáková (7.A)
2. místo: Kateřina Změlíková (7.A)
3. místo: Lenka Seiblová (7.B)
Cena poroty: žáci 8. ročníku skupiny výtvarných technik

Oceněným blahopřejeme a přejeme úspěchy v dalších výtvarných soutěžích.

Za vyučující výtvarné výchovy Mgr. Ilona Opletalová