Výtvarná exkurze

Ve čtvrtek 19. května se více než 30 žáků volitelného předmětu výtvarné techniky vypravilo se svými vyučujícími na výtvarnou exkurzi do Brna. Nejdříve jsme se vydali na hrad Špilberk, kde jsme měli objednaný výukový program ke stálým expozicím Od renesance po modernu a Od moderny po současnost. Žáci ve skupinách plnili zadané úkoly, např. hledali rozdíly mezi originálem obrazu a upravenou kopií, přiřazovali přídavná jména k abstraktním obrazům nebo museli podle rozmazaného zmenšeného obrázku nebo výřezu najít originál vystaveného obrazu. Ve druhé části dne jsme navštívili Uměleckoprůmyslové muzeum na Husově ulici. Zde jsme si samostatně prošli stálou expozici užitého umění a poté jsme si odpočinuli na venkovní terase pod Sloním břichem. 😉 Ačkoliv to byl namáhavý den a mnozí žáci byli ze všeho umění unavení, doufáme, že se jim exkurze líbila a že to nebyl jejich poslední kulturní zážitek. 🙂

Vyučující Vv
Petra Ocetková a Ilona Opletalová

Autorkou fotografií je Tereza Skotáková (8. B)