Výroba polštářku metodou modrotisku

V pondělí 19. března se konala v 2. oddělení školní družiny společná akce se studentkami SPgŠ Boskovice. Ty společně s žáky trávily odpoledne v duchu tématu měsíce knihy a modrotisku. Do programu, ale i pro navození atmosféry jim přečetly pohádku o polštáři a tím se děti dozvěděly, co si dnes vyrobí. Hlavní činností bylo ukázat dětem, jak si lze vlastními silami vyrobit metodou modrotisku vlastní motiv na polštář. Obrázek si nejprve nakreslily na papír, který byl natřený modrým inkoustem a tak mohly vidět, jak by mohl jejich polštář vypadat. Poté mohly své představy nakreslit technikou modrotisku, kdy rezervou v tubičce malovaly na plátno. Dále pro ně měly studentky připravené různé činnosti na prohloubení jejich znalostí, kreativity a dětské hravosti.

Druhý den bylo plátno odvezeno do Olešnice, kde je v provozu modrotisková dílna pana Danzingera, který plátno obarvil. Potom z něj byly ušity polštářky a předány dětem.