Výroba dekorativních skleniček – 3. oddělení ŠD

V úterý 16. listopadu proběhla ve 3. oddělení školní družiny akce s názvem „Listopadové vyrábění“.
Děti si zde vyrobily, za pomoci různých přírodních produktů, ozdobné skleničky. Akce se dětem
velmi líbila.

Hana Ratislavová, vychovatelka ve 3. oddělení ŠD