Výměnný jazykový pobyt v německém Darmstadtu

Začátkem května 2013 se 15 žáků naší školy společně s vyučujícími německého jazyka vydalo na cestu do německého Darmstadtu. Po dlouhé cestě nás v partnerské škole přivítali naši němečtí kamarádi s vedoucími projektu paní Schaldach, paní Schulze – Kolmar a panem Sukopem.

Po prohlídce školy a účasti ve vyučovacích hodinách se žáci ubytovali v německých rodinách. Během týdenního pobytu jsme si prohlédli město Darmstadt a vypravili se do Frankfurtu nad Mohanem. Zde jsme si prošli historické centrum města a absolvovali vyhlídkovou plavbu po Mohanu. A co bylo pro nás největším lákadlem? Samozřejmě vyhlídková terasa na frankfurtském letišti. Příjemně nás překvapila i celodenní školní akce s názvem „To je Evropa“. Naučili jsme se nové německé písně, ochutnali německé speciality a poznali další nové kamarády ze všech koutů světa. V německých rodinách si žáci užili nejenom nových cestovatelských zážitků, ale i společenských setkání s širší rodinou. Byli tak nuceni domluvit se v běžných každodenních situacích, což nebylo vždy jednoduché. Naše fyzické schopnosti jsme otestovali v lanovém centru Kletterwald a obstáli jsme na výbornou. 

Během týdenního pobytu v Německu jsme si procvičili němčinu, poznali život v německé rodině a seznámili se s novými přáteli. Doufáme, že naše spolupráce za podpory Česko – německého fondu budoucnosti bude pokračovat i nadále a už se těšíme na příští školní rok, kdy nás naše partnerská škola navštíví.

Za vyučující německého jazyka Mgr. Opletalová